buy percocet
>

Aöf Ders Notları – yönetim ve organizasyon ders notları

Davranışsal yönetim yaklaşımıyla birlikte gündeme gelmeye başlayan konular arasında yer alanlar: Güdüleme, Birey, Örgütün sosyal yapısı, Grup davranışı, iletişim, biçimsel ve biçimsel olmayan ilişkiler. Çevresiyle etkileşim ya da girdi çıktı alışverişi olmayan sistemlere kapalı sistem denir. Yönetim fonksiyonlarının en önemlisi planlamadır. Mekanik sistemler: U DEVAMINI OKU...

Aöf 2. Sınıf Ders Notları – Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi (PRATİK SORU-CEVAPLAR)

ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ (ÖNEMLİ PÜF NOKTALAR SORU-CEVAP) 1. Belirli bir kültür düzeyine erişmiş toplumların ortaya çıkardıkları kuruma ne ad verilir? Yanıt: Devlet 1.Aşağıdakilerden hangisi aydınlanma çağının getirdiği en önemli gelişmedir? Yanıt: Yurttaşların devlet gücü üzerinde haklarının olması 1. Aşağıdakilerden hangisi Aydınlanma Çağı ile DEVAMINI OKU...

Aöf 2. Sınıf Ders Notları – Türk medeniyet arasınav çalışma özeti tarihi 1-8 üniteleri kapsamındaki konu özetleri

ÜNİTE 1 -Avrupa ve Batı medeniyetlerinde medeniyet karşılığı olarak kullanılan Civillisation 1756 da Fransa’ da doğmuştur. -Bizde kültürün karşılığı olarak Hars kelimesi kullanılmış fakat yerleşememiştir. -İslam medeniyeti Cihanşümul (evrensel) bir medeniyettir. -Türkler islamdan önceki kültür ve medeniyeti Bozkır medeniyeti yada Atlı bozkır kültürüdür. DEVAMINI OKU...

Aöf 2. Sınıf Ders Notları – yönetim ve organizasyon ders notları

Davranışsal yönetim yaklaşımıyla birlikte gündeme gelmeye başlayan konular arasında yer alanlar: Güdüleme, Birey, Örgütün sosyal yapısı, Grup davranışı, iletişim, biçimsel ve biçimsel olmayan ilişkiler. Çevresiyle etkileşim ya da girdi çıktı alışverişi olmayan sistemlere kapalı sistem denir. Yönetim fonksiyonlarının en önemlisi planlamadır. Mekanik sistemler: U DEVAMINI OKU...

Aöf 2. Sınıf Ders Notları – ticaret hukuku vize konuları ders notları

Ticaret hukukunun uygulama alanına göre bizim ülkemizde uygulanan sistem ticari işletme esası sistemidir. Ticaret hukuku tacirlerin yaptıkları işlemlere değil ticari işlere uygulanıyorsa objektif sistem kullanılmaktadır. Devreden devirden önceki borçlardan 2 yıl müteselsilen sorumludur. Muaccel borçlarda devralanın sorumluluğunun başlaması için tescil ve ilandan başka alaca DEVAMINI OKU...

Aöf 2. Sınıf Ders Notları – kamu maliyesi vize ders notları

Merkantilizm: 17. yy Fizyokrasi: 18.yy Fransa Liberalizmin Öncüleri: Fizyokratlar -A.Smith’i etkileyen düşünce: Fizyokratlar -Toplumların Zenginliği sahip olduğu altın ve gümüşle ölçülür diyen : Merkantilizm -Ekonomiye ilk devlet müdahelesi: Merkantilizm -Maliye ilminin doğuşu: Fizyokratlar -Devletin Görevleri: 1) Kaynak kullanımında etkinlik 2) Gelir dağılımında ad DEVAMINI OKU...

1. Sınıf Aöf Soruları – iktisada giriş soru cevaplar

1-John Maynard Keynes’in en önemli eseri ve bu eserin içeriği nedir? İstihdam Faiz ve Paranın Genel Teorisi , makro iktisadın kökenini oluşturur. 2-Keynes’in geliştirdiği görüş nedir? Toplam talebin istihdamı belirleyen temel faktör olduğu.Devlet ekonomiye müdahale ederek üretim ve istihdam hacmi üzerinde etkili olabilecektir. 3-Makro iktisadın ilgi alanına giren temel gö DEVAMINI OKU...

1. Sınıf Aöf Ders Notları – hukuka giriş ünite ünite özetler

ÜNİTE 01. Hukuk Kavramı Bu ünitede, hukukun nasıl tanımlanabileceğini, hukukun neyle ilgilendiğini, toplumsal yaşamı düzenleyen kurallar arasındaki yeri ve önemini inceledik. Aşağıda bu ünitenin önemli noktaları topluca verilmiş. İnceleyelim . . . Amaç 1: Hukuk kavramını, doğasını oluşturan iki temel öğeyi kullanarak tanımlayabilmek - Hukuk, bir toplum içindeki kiş DEVAMINI OKU...

1. Sınıf Aöf Ders Notları – iktisada giriş ders notları

İKTİSADA GİRİŞ DERS NOTLARI İktisadın Tanımı ve Temel Kavramları Bir bilim dal› olarak iktisadın tanımını ve ilgi alanını açıklayabilmek • İktisat, sonsuz olan insan ihtiyaçlarının sınırlı kaynaklarla nasıl karşılanacağını inceleyen bir sosyal bilimdir. İktisat bir sosyal bilim olma yanında, analitik bir yapıya da sahiptir. İnsanların iktisadi davranışlar DEVAMINI OKU...

1. Sınıf Aöf Ders Notları – Temel Bilgi Teknolojileri Soru Cevap

**Bilgisayarın açılışında kendiliğinden çalışan ve bilgisayarı komut bekler duruma hazırlayan programlar bütünü ne ile ifade edilmektedir? Cevap-İşletim Sistemi **Bilgiyi işlemek için kullanılan maddi ve kavramsal araçların bütününe verilen ad hangisidir? Cevap-Bilgi teknolojileri **Büro yazılımlarında bir dosyayı kapatmak için işlemlerden hangisi uygulanır? Cevap- DEVAMINI OKU...

Page 1 of 212